პროდუქტის მიწოდების ვადები

შპს „ვიპმარტ“-ს მიერ პროდუქციის მიწოდება და მომსახურების გაწევის ვადები დამოკიდებულია საქმის მოცულობასა და სირთულეზე. შესაბამისად, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში პროდუქციის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის პოლიტიკა განისაზღვრება ინდივიდუალურად, მომხამრებელსა და კომპანიას შორის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

პროდუქტის მიწოდების საფასური

  • მიწოდება – მთელი საქართველოს მასშტაბით.
  • თბილისში – 50 ლარამდე პროდუქციის მიწოდება 5 ლარი, 50 ლარის ზემოთ – უფასო.
  • საქართველოს სხვა დანარჩენ ტერიტორიაზე ტრანსპორტირება 7-12ლარი.
X