მისამართი:

პეტრე ქავთარაძის #1

ტელეფონის ნომერი:

+995 558 313 337

ელექტრონული ფოსტა:

infoteknikage@gmail.com

X